Heksensoep van dooie muis en kippenstront!


"Play is god’s gift that makes earth life worthwhile."

Mijn zoon brult van plezier bij het zien van de (door de kat) afgebeten muizenkop op de keukenvloer.

"Jaaa! Daar ga ik heksensoep mee maken! En er moet ook kippenkak bij!"

Alles in mij zegt: "Neeeeh!, Vogelgriep! Hygiëne! Schoenen aan als je naar buiten gaat!". Maar ik laat hem doen.

“Spelen is pas spelen als het uit het kind komt, dus als hij zelf zijn spel kiest en er zélf de regisseur van is. Spelen is pas echt spelen zonder de opgelegde structuur van een volwassene”, zo zegt Peter Gray, Amerikaanse neurobioloog die onderzoek doet naar de functie van spelen, in zijn Ted-talk.

Hij vertelt over kinderen uit stammen van over de hele wereld die spelen van ’s morgens tot ’s avonds. Ze worden vrij gelaten in hun spel en gaan op verkenning zonder begeleiding van een volwassene. Antropologen die deze kinderen observeerden hebben het over de gelukkigste, meeste veerkrachtige, stabiele en sociale mensen die ze ooit geobserveerd hebben.

In spel ontwikkelt het kind zijn fysieke, sociale en emotionele vaardigheden

en leert het samenwerken en risico’s nemen. Het beleeft vreugde en leert omgaan met vriendjes . Het ontdekt andere standpunten en leert zich meer te verplaatsen in de ander. Gray legt vervolgens een oorzakelijk verband tussen de steile afname van de hoeveelheid tijd die kinderen vrij mogen spelen en de even steile groei van het aantal depressieve, angstige en narcistische kinderen gedurende de afgelopen zestig jaar.

Plots zie ik mijn 6-jarige zoon in de judo les liever wegdromen dan de instructies op te volgen van zijn judoleraar.

Doe ik hier wel goed aan? Kan ik ‘em niet beter laten stoeien met de buurjongetjes. Maar welke buurjongetjes? Waar zijn die dan?

Ik zie nauwelijks nog kinderen op straat na school. Ofwel zitten ze op voetbal of voor de televisie.

Wat ben ik blij dat de lente er aan komt en het lichter wordt! Eindelijk kan die tv uit en kunnen mijn lieverds ’s avonds nog de deur uit.

En ja, ik vind het best eng om ze met de fiets naar het bos te laten rijden om daar skeletten op te gaan graven. Maar ik kies om vertrouwen te hebben. In hem, in mijn moederinstinct en in de mensen op straat. En ik gun hen die vrijheid. Het is tenslotte ook hun leven.

Ik ben voor minder school en meer spelen. Verplicht huiswerk van nu af aan: buiten spelen zonder agenda!

En vanaf april zet ik de poort van ons bosje achter het huis open voor het hele dorp om te komen ravotten. Toch nog buurjongetjes!

RECENTE POSTS: