LIVE: 9 miljard overgeheveld van Defensie naar Positieve Zaken


Na een vruchtbare vergadering hebben de meerderheidspartijen een principeakkoord bereikt om het toegekende defensiebudget van 9 miljard euro over te hevelen naar het Ministerie van Positieve Zaken. Eindelijk een begrotingsbeleid met eerbiediging van onze plicht als mens hier op aarde.

Hieronder het bestedingsplan:

1 miljard gaat naar onderwijs

Doel van de extra investeringen in het onderwijs: wijsheid , reflectie en compassie cultiveren bij kinderen en hen ondersteunen in het neerzetten van hun allergrootste potentieel.

Hoe dit bereiken? Hoofdzakelijk door het beoefenen van mindfulness.

Daarnaast zal de focus liggen op creativiteit, muziek , sport en samenwerken met de natuur.

Er worden nieuwe scholen en kinderdagverblijven opgericht waar alle kinderen welkom zijn ongeacht afkomst, religie, of vaardigheden.

De scholen liggen in het bos en andere groene zones. Elke school heeft zijn eigen moestuin

waar kinderen leren over kruiden, groenten telen en koken.

1 miljard gaat naar Duurzame en Kleinschalige Landbouw

Omscholing van huidige landbouwers tot bioboeren en steun voor afbouw van de veeteelt.

Landbouwers die dat niet zien zitten krijgen een vakantiehuis toegewezen in Spanje of Griekenland. Zodat ze eindelijk eens op vakantie kunnen.

Hun boerderijen en land wordt overgenomen door jonge boeren die er een CSA oprichten.

2 miljard gaat terug naar de aarde

Het redden van zeeën en oceanen, beschermen van natuurgebieden, hulp voor dieren (oa. de bijen) in nood , vergroten van diversiteit door oa parken om te bouwen tot voedselbossen.

1 miljard gaat naar een Duurzaam Mobiliteitssysteem. Alle auto’s op groene electriciteit of een andere alternatieve energie.

1 miljard gaat naar Kunst en Cultuur

(Dat het Ministerie van Defensie zichzelf maar bedruipt. Als het aan ons ligt was het leger al lang afgeschaft.)

en tenslotte:

3 miljard naar Sociale projecten (waarvan 2 naar Afrika)

Doel: Een eind maken aan armoede, slavernij, discriminatie en economische onrechtvaardigheid.

Op een positieve koers van de aarde! Een zegeviering van menselijkheid, eenheid en compassie.

Heeft u zelf nog voorstellen, dan kan u die hieronder kwijt. Onze ministers staan open voor suggesties.

RECENTE POSTS: